Zadania w Teams

Zadania w Teamsach

Zadania w Microsoft 365 i Teamsach to nie jest prosty temat. Mamy kilka gotowych narzędzi w ramach platformy – Outlook, To Do oraz Planner.

To Do było zintegrowane z Outlookiem od jakiegoś czasu i oferowało dosyć sporo funkcjonalności ale… nie było integracji z Teamsami. Jeżeli używaliśmy To Do to musieliśmy otwierać aplikację w nowym oknie przeglądarki lub w dedykowanej aplikacji na komputerze/komórce.

Planner natomiast był zintegrowany z Teamsami od dawna jednak nie wiedział o istnieniu zadań w To Do. Mieliśmy więc 2 osobne narzędzia i tylko 1 z nich w Teamsach.

Microsoft od dłuższego czasu pracował nad integracją powyższych i o to mamy połączenie Plannera z To Do!

Więcej