Pokoje w Teams

Pokoje w Teamsach

Pokoje (Breakout Rooms) to długo oczekiwana funkcja, która pozwala na tworzenie oddzielnych pokojów w ramach jednego spotkania. Umożliwia nam to dzielenie jednego dużego spotkania na mniejsze grupy, a co ważniejsze mamy nad tym pełną kontrolę i możemy przypisać uczestnika do konkretnego pokoju.

Jest to bardzo przydatna funkcja w dużych spotkaniach w których chcemy popracować w mniejszych grupach, w warsztatach, sesjach burzy mózgów. Szalenie przydatna (a nawet niezbędna) jest zwłaszcza w edukacji – dzielenie uczniów czy studentów na mniejsze grupy w którym pracują.

Zanim zaczniemy

Kilka ważnych informacji zanim przejdziemy do pracy z pokojami:

 • Pokoje konfigurujemy z poziomu spotkania (aktywnego)
 • Tworzenie pokojów jest dostępne w najnowszej wersji aplikacji desktopowej (wersja przeglądarkowa nie jest jeszcze obsługiwana)
 • Organizator spotkania może tworzyć pokoje i nimi zarządzać
 • Uczestnik może używać dowolnej wersji Teams (desktop, przeglądarkowa, mobilna)
 • Pokoje mają 2 tryby – automatyczne przydzielanie uczestników lub ręczne
 • Pokoje możemy tworzyć w dowolnym momencie spotkania
 • Maksymalna ilość pokojów – 50

Tworzenie pokoju

Pokój możemy utworzyć z poziomu spotkania. Na pasku narzędziowym jest dostępna nowa ikona.

Ikona Pokoje

Po kliknięciu otworzy się dedykowany panel. Z tego miejsca możemy wybrać:

 • Ilość pokojów (od 1 do 50)
 • Automatyczne przypisanie uczestników
  Teams automatycznie przypisze aktywnych uczestników do wybranej liczby pokojów (w tym przypadku 2 uczestników rozłoży po 1 na pokój.
 • Ręczne przypisanie uczestników
  Organizator musi ręcznie przypisać uczestników do konkretnych pokojów
Tworzenie pokoju

Po zatwierdzeniu utworzy się żądana ilość pokojów. Kolejny krokiem jest konfiguracja pokojów.

Mamy dostępne 2 opcje

 • Automatyczne przenoszenie uczestników do otwartych pokojów
 • Zezwalanie uczestników na powrót do głównego spotkania
Ustawienia

Uruchamianie pokojów

Teraz możemy już uruchomić nasze pokoje. W tym celu możemy użyć funkcji Uruchom pokoje (uruchomi wszystkie pokoje jednocześnie) lub uruchomić konkretny pokój ręcznie.

Startujemy pokoje

Praca w pokojach (Organizator)

Organizator spotkania ma kilka opcji do zarządzania pokojami:

 • Przełączanie się pomiędzy pokojami  (np. w celu moderacji)
 • Zmianę nazwy konkretnego pokoju (np. na Grupa A)
 • Zamknięcie konkretnego pokoju lub wszystkich jednocześnie (uczestnicy zostaną automatycznie przeniesieni do głównego spotkania). Po zamknięciu pokoje można otwierać w ramach potrzeb.
 • Możemy również odtworzyć wszystkie pokoje od zera i przydzielić uczestników od początku. Wysyłanie wiadomości do pokojów. Organizator może wysłać wiadomość do wszystkich uczestników pokojów. Wiadomość pojawi się na czacie każdego pokoju jako Ważna.
Powiadomienie

Praca w pokojach (Uczestnik)

Uczestnicy po przydzieleniu do pokoju mają do dyspozycji te same funkcje co w zwykłym spotkaniu w Teamsach. Mogą wysyłać wiadomości na czacie, przesyłać pliki (w ramach organizacji), udostępniać ekran, nagrywać itp.

Dostęp do czatu po zamknięciu spotkania (dla uczestników) jest dostępny jednak nie można dołączyć do samego spotkania.

Co dalej

Pokoje to duży krok naprzód w organizacji spotkań online. Szczególnie nauczyciele i wykładowcy docenią pokoje (możliwość podziału klasy/grupy na mniejsze zespoły i przełączanie się pomiędzy nimi). Uczniom i studentom również będzie łatwiej brać udział w takich zajęciach.

Oczywiście to jest dopiero wersja Preview i wymaga jeszcze doszlifowania niektórych funkcji (czasem coś nie zadziałają poprawnie lub działa nieintuicyjne). W najbliższych miesiącach planowane jest dopracowanie tej wersji oraz dodanie kilku brakujących rzeczy (np. tworzenie pokojów z przeglądarki).

You may also like